Ordo Iuris

Otvoreno pismo pravobraniteljici za djecu

Ured pravobraniteljice za djecu
Helenca Pirnat Dragičević
pravobraniteljica

Predmet: otvoreno pismo

Poštovana,

prošlog je tjedna u Hrvatskom saboru pokrenuta rasprava i postavljeno zastupničko pitanje u vezi e-mailova koje su djeca u dobi od 10 do 12 godina zaprimila od platforme za grafički dizajn Canva na svoje školske e-mail adrese, koja ih poziva na sudjelovanje u LGBT aktivizmu.

Zaklada za pravnu kulturu Ordo Iuris smatra spomenutu akciju suptilnim pokušajem indoktrinacije djece LGBT ideologijom, koja im je predstavljena na „šareni“ način, bez potpunih informacija, da osobe koje se odluče na takav način života žive vrlo promiskuitetno, izloženiji su psihičkim i fizičkim bolestima i skloniji seksualnim devijacijama.

Ako uzmemo u obzir nevinost djece, teško je očekivati da ona shvate pune implikacije življenja u takvoj subkulturi. Glede fotografija koje prate problematični Canvin e-mail (u prilogu), one su suviše eksplicitne i u najmanju ruku djeluju konfuzno na djecu u toj dobi.

Uzimajući u obzir dosad navedeno, smatramo da opisani marketinško-ideološki trik dotične dizajnerske platforme, potpomognut od strane Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET, predstavlja kršenje odredaba čl. 5 Konvencije o pravima djeteta koji propisuje obvezu države da radi osiguranja odgovarajućeg usmjeravanja i vođenja djeteta u korištenju prava priznatih Konvencijom, a u skladu s razvojnim sposobnostima djeteta, poštuje odgovornosti, prava i dužnosti roditelja. Naime, roditeljima nije ostavljena nikakva mogućnost da promptno reagiraju na sadržaj koji je za djecu štetan obzirom na njihovu ranjivost i osjetljivost.

Također, sukladno čl. 8. i 14. Konvencije država mora jamčiti djeci pravo na očuvanje svog identiteta i pravo na slobodu misli, savjesti i vjere koja prava ona, dok su u fazi razvoja i odgoja, prakticiraju uz pomoć roditelja.

Stoga ovim putem apeliramo na Vas da reagirate u skladu s domaćim i međunarodnim propisima i Vašim ovlastima te zaštite djecu od ovakvog neprimjerenog sadržaja, odnosno založite se za rješenje koje bi omogućilo roditeljima veću kontrolu nad sadržajem kojeg djeca primaju putem obrazovnih digitalnih mreža.

U Zagrebu, 20. studenog 2020. g.

S poštovanjem,

Filip Đekić, mag. iur.
Ordo Iuris

http://glma.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageID=690;http://www.glma.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageID=691; http://www.cdc.gov/hepatitis/Populations/msm.htm; “CDC Analysis Provides New Look at Disproportionate Impact of HIV and Syphilis Among U.S. Gay and Bisexual Men”,http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/msmpressrelease.html; “CDC Report Finds Gay, Lesbian and Bisexual Students At Greater Risk for Unhealthy, Unsafe Behaviors,”2011. http://www.cdc.gov/media/releases/2011/p0606_yrbsurvey.html; Satinover, J. Homosexuality and the Politics of Truth. (Baker Books, 1998)

Otvoreno-pismo-pravobraniteljici_LGBT-mailovi