Ordo Iuris

Brak i obitelj

Štitimo naravni identitet braka kao stvarnost koja povezuje muškarca i ženu u trajnom, ekskluzivnom odnosu dubokih psiholoških, seksualnih i ekonomskih veza, prirodno usmjerenoga prema rađanju i podizanju djece. Kao glasnogovornici, afirmirani u nacionalnom ustavnom poretku i aktima međunarodnoga prava, iznosimo istinu o obitelji, kao prirodnom okruženju za razvoj i dobrobit svih svojih članova, posebice djece, kao izvora raznolikosti slobodnoga društva. Naglašavamo da su najpotpunije jamstvo za dobrobit djeteta odgoj i obrazovanje koji mogu pružiti biološki roditelji koji su u braku.

Puni razvoj takvoga prirodnoga okruženja zahtijeva dobar zakon, poštivanje ustavnih načela supsidijarnosti, zaštitu obitelji i njezina bitka, uz određivanje granica državnoga uplitanja u obiteljski život; zakone koji uvažavaju prvenstvo roditelja u vezi s odgojem djece u skladu s njihovom savjesti i uvjerenjima. Zato razmatramo instrumente obiteljske politike i aktivno sudjelujemo u obrani obitelji, majčinstva i očinstva gdje im prijeti diskriminacijska praksa zakonodavca.

 


Kaznena prijava Sandri Benčić zbog protuzakonitog djelovanja i podnošenja lažne kaznene prijave protiv ravnateljice CZSS Zagreb

Kaznena prijava Sandri Benčić zbog protuzakonitog djelovanja i podnošenja lažne kaznene prijave protiv ravnateljice CZSS Zagreb  Pred Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u Zagrebu Građanska inicijativa „Za prava djeteta“ danas je održala konferenciju za medije. U ime inicijative nastupili su pravnici Karlo Novosel i Filip Đekić. Donosimo sažetak njihovih poruka.  Pravnik Filip Đekić ukazao je na …

Kaznena prijava Sandri Benčić zbog protuzakonitog djelovanja i podnošenja lažne kaznene prijave protiv ravnateljice CZSS Zagreb Više »

O prijedlogu za osnivanje istražnog povjerenstva Hrvatskog sabora

Dvadeset i dvoje zastupnika Hrvatskog sabora podnijelo je 21. 02. 2020. g. prijedlog za osnivanjem istražnog povjerenstva koje bi imalo zadaću utvrditi činjenice u vezi s navodnim financiranjem, radom i utjecajem organizacija i udruga koje pružaju savjetovanja trudnicama u vezi s pobačajem. U obrazloženju prijedloga se navodi da su se u hrvatskim i stranim medijima …

O prijedlogu za osnivanje istražnog povjerenstva Hrvatskog sabora Više »

Obranimo načelo najboljeg interesa djeteta i zaštitimo djecu od parapravnog pohoda devijantnih pojedinaca i organizacija koji ugrožava dobrobit djece

Zaklada za pravnu kulturu Ordo iuris osvrnula se na Odluku i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske u predmetu BROJ: U-I-144/2019 i dr. od 7. veljače 2020. kojima je isti odlučivao o zahtjevu i prijedlozima za ocjenu ustavnosti Zakona o udomiteljstvu. Utvrdili smo da je ista pravno čudovište jer predstavlja nezakoniti i protuustavni akt, prekoračenje ustavnopravnih …

Obranimo načelo najboljeg interesa djeteta i zaštitimo djecu od parapravnog pohoda devijantnih pojedinaca i organizacija koji ugrožava dobrobit djece Više »