Pakt o migracijama i azilu – nosi li išta dobrog za Hrvatsku?

Europski parlament usvojio je Pakt o migracijama i azilu. Pakt pretpostavlja uvođenje tzv. mehanizma solidarnosti, prema kojem će Vijeće Europske unije odrediti razmjere potpore za migrante koja će se tražiti od pojedinih zemalja. Prema Paktu, Europska komisija odlučuje o primjeni „mjera solidarnosti” u određenoj situaciji, odnosno o preseljenju, financijskoj pomoći ili operativnoj pomoći. Pakt o […]

Pakt o migracijama i azilu – nosi li išta dobrog za Hrvatsku? Read More »