Ordo Iuris

Međunarodna aktivnost

Promjene u suvremenoj pravnoj kulturi često su uvjetovane procesima koji se odvijaju izvan Hrvatske. Mnogi se od njih ne mogu uvijek smatrati dosljednima s aksiologijom hrvatskoga ustava. Stoga se obveza poštivanja hrvatskoga političkoga poretka mora obuhvatiti i na razini međunarodnih i nadnacionalnih struktura. Uključeni smo u aktivnosti Vijeća Europe, OESS-a i UN-a, međutim, posebnu ulogu u tom pogledu igra stalna prisutnost Ordo Iurisa u institucijama Europske unije i djelovanje ureda zaklade u Bruxellesu. Prvi mjeseci rada na razini EU-a već su otkrili ogromnu potrebu zastupnika za našim analizama. Političarima nastojimo osigurati ključne argumente koji im omogućuju da predlože rješenja koja jačaju zaštitu prirodnoga ljudskoga dostojanstva i građanskih sloboda te da se suprotstave procesima koji oslabljuju integritet hrvatskoga ustavnoga poretka. Priprema pravnih analiza, mišljenja ili informativnih materijala na području europskoga prava, kao i stručne intervencije pravnika zaklade na forumu EU-a, postaju jedan od najvažnijih aspekata aktivnosti Ordo Iurisa. Osim toga, hrvatsko društvo obavještavamo o aktivnostima koje poduzimaju ove nadnacionalne strukture i o njihovim mogućim posljedicama za Hrvatsku. Želimo da Hrvati budu svjesni procesa koji će oblikovati njihove živote. Nema sumnje da će se međunarodni angažman Ordo Iurisa, koji već je ozbiljan aspekt naše djelatnosti, dinamično razvijati.

International support for the Convention on the Rights of the Family – a press briefing in the Parliament

The contemporary world increasingly often undermines the identity and autonomy of family. The Convention on the Rights of the Family prepared by the Ordo Iuris Institute is to address this issue. Representatives of social and expert organisations from several countries worked in Warsaw to develop the final draft of the Convention and they adopted an international Declaration of …

International support for the Convention on the Rights of the Family – a press briefing in the Parliament Više »