Ordo Iuris

Pravila privatnosti

ZAKLADA ZA PRAVNU KULTURU ORDO IURIS
OIB: 05652750840
Rudeška cesta 172
10 000 Zagreb

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Svrha Izjave

Naša politika zaštite osobnih podataka odnosi se na našu predanost postupanju prema osobnim podacima članova, podupiratelja, zaposlenika, drugih sudionika i zainteresiranih strana s najvećom pažnjom i povjerljivošću.
Ovom se Izjavom obvezujemo da ćemo osobne podatke prikupljati, pohranjivati i obrađivati pravično, transparentno i poštujući individualna prava pojedinaca.
Svrha ove Izjave je potpuno usklađenje s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, skraćeno GDPR, obavezna od dana 25.5.2018.

Područje primjene

Ova se Izjava odnosi na sve dionike (članove, podupiratelje, zaposlenike, kandidate za posao, suradnike itd.) koji nam pružaju na znanje ili korištenje bilo kakvu vrstu osobnih informacija.

Tko je sve obuhvaćen ovom Izjavom o zaštiti privatnosti?

Naši Zaposlenici moraju uvijek postupati u skladu s ovom Izjavom. Suradnici, partneri i bilo koji drugi vanjski sudionici također su obuhvaćeni Izjavom. Općenito, pravila iz ove Izjave se odnose na svakoga s kime surađujemo ili koji djeluje u naše ime, a možda će trebati i povremeni pristup prikupljenim osobnim podacima.

Elementi Izjave

Dio našeg poslovanja obuhvaća prikupljanje i obradu određenih osobnih podataka. Te informacije uključuju sve izvanmrežne ili online podatke koji identificiraju neku osobu, kao što su: imena, adrese, OIB, korisnička imena i zaporke, “digitalni otisci”, fotografije, brojevi socijalnog osiguranja, financijski podaci itd.
ZAKLADA ZA PRAVNU KULTURU ORDO IURIS prikuplja i obrađuje ove informacije na transparentan način i samo uz punu suradnju i znanja zainteresiranih strana. Nakon što nam ove informacije budu dostupne, primjenjuju se sljedeća pravila i načela iskazana u nastavku.

Načelo zaštite osobnih podataka

Naši podaci bit će:

 • točni i uvijek ažurni
 • prikupljeni pošteno i samo u zakonite svrhe
 • obrađeni u okviru zakonskih i moralnih ograničenja
 • zaštićeni od neovlaštenog ili nezakonitog pristupa internih ili vanjskih dionika

Naši podaci neće biti :

 • korišteni i komunicirani na neformalan način
 • korišteni za druge svrhe, bez znanja ispitanika, osim one svrhe za koju su prikupljeni
 • pohranjeni duže od unaprijed predviđenog vremena
 • prebačeni u organizacije, države ili zemlje koje nemaju odgovarajuće politike zaštite podataka
 • dostavljene bilo kojim drugim dionicima, osim onih kojima je vlasnik podataka dao suglasnost (izuzev legitimnih zahtjeva od tijela za provedbu zakona)

Uz načine rukovanja podacima imamo izravne obveze i prema ljudima kojima ti podaci pripadaju. Naročito vodimo računa o tome da :

 • damo do znanja ljudima čije ćemo osobne podatke prikupljati
 • informiramo ljude o tome kako ćemo obrađivati njihove podatke
 • informiramo ljude o tome tko će imati pristup njihovim informacijama
 • imamo odredbe za postupanje u slučajevima izgubljenih, oštećenih ili ugroženih podataka
 • dopustimo korisnicima da zatraže izmjenu, brisanje, smanjenje ili ispravljanje podataka koji se nalaze u našim bazama podataka

Aktivnosti

Kako bismo ostvarili sve vezano uz zaštitu osobnih podataka, obvezali smo se :

 • ograničiti i pratiti pristup osjetljivim podacima
 • razviti transparentne postupke prikupljanja podataka
 • obučiti zaposlenike o mjerama za ostvarenje privatnosti na internetu te o sigurnosnim mjerama
 • implementirati sigurnost mreže kako bismo zaštitili mrežne podatke od kibernetičkih napada
 • uspostaviti jasne postupke za prijavljivanje kršenja privatnosti ili zlouporabe podataka
 • uključiti klauzule ugovora o načinu na koji postupamo s podacima
 • uspostaviti praksu zaštite podataka (usitnjavanje dokumenata, sigurnosne brave, šifriranje podataka, česte sigurnosne kopije, autorizacija pristupa itd.)

Disciplinske posljedice

Svi dionici moraju se strogo pridržavati svih načela opisanih u ovoj Izjavi. Povreda ovih smjernica za zaštitu podataka imat će za posljedicu disciplinske mjere i eventualno druge pravne radnje.

U Zagrebu, dana 23. lipnja 2019. godine

Izjava-o-zaštiti-osobnih-podataka_Ordo-iuris

Izjava-o-privatnosti-kolačići_Ordo-iuris