Ordo Iuris

Deklaracija Ženevskog sporazuma o promicanju ženskog zdravlja i o jačanju obitelji

Mi, ministri i visoki predstavnici vlada,

Namjeravajući se okupiti na marginama Skupštine Svjetske zdravstvene organizacije, 2020. godine u Ženevi, Švicarska, s ciljem pregleda postignutog napretka i izazova u potpori prava na najviše ostvarljive standarde ženskog zdravlja; zatim s ciljem promicanja suštinske važnosti doprinosa žena zdravlju i jačanju obitelji te uspješnosti i napretku društva; s ciljem izražavanja suštinske i prioritetne važnosti zaštite prava na život i predanosti usklađenim nastojanjima oko toga u međunarodnim forumima; usprkos nemogućnosti održavanja susreta u Ženevi zbog globalne pandemije virusa COVID-19, suglasni smo oko slijedećega:

 1. Potvrđujemo jednakost sviju pred zakonom i da su prava žena neotuđivi, integralni i nedjeljivi dio svih ljudskih prava i temeljnih sloboda;
 2. Naglašavamo da je jednakost u pravima muškaraca i žena na uživanje svih građanskih i političkih prava kao i ekonomskih, društvenih i kulturnih prava; jednakost prava, prilika i pristupa resursima, jednaka podjela odgovornosti za obitelj i njihovo složno partnerstvo, ključno za njihovu dobrobit kao i dobrobit cijele obitelji; da žene i djevojke moraju uživati jednakost u pristupu kvalitetnoj edukaciji, u pristupu ekonomskim resursima i sudjelovanju u političkom životu te imati jednake prilike s muškarcima i mladićima u zapošljavanju, liderstvu i odlučivanju na svim razinama;
 3. Potvrđujemo pripadajuće „dostojanstvo i vrijednost ljudske osobe“, „pravo na život svakog ljudskog bića“ i predanost „osiguranju zaštite  ženama tijekom trudnoće i poroda i omogućavanju partnerima najboljih prilika za zdravo potomstvo“;
 4. Naglašavamo da „niti u kojem slučaju abortus ne treba biti promoviran kao metoda planiranja obitelji“ i da „u skladu s nacionalnim zakonodavstvom niti jedna mjera ili promjena povezana s abortusom ne može biti određena unutar zdravstvenog sustava, na nacionalnoj ili lokalnoj razini“. Potvrđujemo da „djeca trebaju posebnu zaštitu i brigu, prije kao i nakon rođenja“ te „trebaju biti poduzete u ime sve djece posebne mjere zaštite i pomoći“, a na temelju principa najboljeg interesa djeteta;
 5. Potvrđujemo da je „obitelj prirodna i temeljna zajednica i jedinka društva s pravom na zaštitu od strane društva i države“, da „majke i djeca imaju pravo na posebnu brigu i pomoć“, da „žene imaju ključnu ulogu u obitelji“ i u „doprinošenju blagostanju obitelji i razvoju društva“.
 6. Prepoznajemo da je „opće zdravstveno osiguranje ključno za postizanje ciljeva održivog razvoja“ da je „zdravlje stanje cjelovite fizičke, mentalne i društvene dobrobiti i da nije samo odsustvo bolesti ili nemoći“, da predominantni fokus na zdravstveni sustav u suočavanju s bolestima, a u odnosu na čuvanje optimalnog zdravlja, onemogućuje cjelovit pristup“ i da postoje „potrebe u ljudskom životu na različitim područjima“ koje zajedno doprinose optimalnom zdravlju, a uključuju i pružanje nužnih informacija, vještina i njege za postizanje najboljih mogućih zdravstvenih rezultata i postizanja punih ljudskih potencijala;
 7. Potvrđujemo važnost odnosno primarnu ulogu i odgovornost nacionalnih vlada na svim razinama u određivanju njihovog puta prema postizanju univerzalnog zdravstvene zaštite u skladu s nacionalnim kontekstom i prioritetima“ čuvajući ljudsko dostojanstvo i sva prava i slobode sadržane u Univerzalnoj Deklaraciji o ljudskim pravima.

Štoviše, mi, predstavnici naših suverenih nacija, pored toga izražavamo u međusobnom prijateljstvu i poštovanju našu predanost zajedničkom radu u slijedećem:

 • Osigurati puno ostvarivanje svih ljudskih prava i jednakih mogućnosti za žene na svim razinama političkog, ekonomskog i javnog života;
 • Unaprijediti i osigurati pristup zdravstvu i razvijenim mogućnostima za žene, uključujući i kroz seksualno i reproduktivno zdravlje, koje mora uvijek promicati optimalno zdravlje i najviše dostižne zdravstvene standarde, bez uključivanja abortusa;
 • Potvrditi da nema međunarodnog prava na abortus niti ikakve međunarodne obveze za države financirati ili pomoći abortuse, a sukladno dugotrajnom međunarodnom konsenzusu da svaka nacija ima suvereno pravo provesti one programe i djelovanja koja su u skladu s njihovim zakonima i politikama;
 • Izgrađivati sposobnosti zdravstvenog sustava i osigurati sredstva za provedbu zdravstvenih i razvojnih programa, koji su odgovarajući potrebama žena i djece u ranjivim situacijama i koji unaprjeđuju opće zdravstvene prilike;
 • Unaprijediti politiku potpore javnom zdravlju za žene i djevojke kao i za obitelji, uključujući izgradnju daljnjih sposobnosti zdravstvenog sustava i osiguranje sredstava unutar država, te bilateralno i multilateralno;
 • Podupirati ulogu obitelji kao temelja društva i kao izvora zdravlja, međusobne potpore i zbrinjavanja;
 • Zauzeti se za realizaciju ovih univerzalnih vrijednosti kroz sustav UN-a, prepoznajući da smo pojedinačno snažni ali da smo zajedno još snažniji.