Ordo Iuris

pobačaj

EP podržao uvrštavanje „prava na pobačaj” u Povelju o temeljnim pravima EU

Datum objavljivanja: 15. travnja 2024. godine Europski parlament usvojio je rezoluciju kojom poziva na uključivanje tzv. prava na pobačaj u Povelju o temeljnim pravima Europske unije. U dokumentu usvojenom velikom većinom glasova navedeno je da je „pravo na pobačaj” jedno od najvažnijih ljudskih prava, koje spada u okvir „europskih vrijednosti”, a zaštita ljudskog života prikazana […]

EP podržao uvrštavanje „prava na pobačaj” u Povelju o temeljnim pravima EU Read More »