Kreiranje prava (na pobačaj) kao projekcije subjektivne volje

IZDVOJENO MIŠLJENJE u predmetu broj: U-I-60/1991 i dr.  RJEŠENJE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE broj: U-I-60/1991 i dr. od 21. veljače 2017. 

Kreiranje prava (na pobačaj) kao projekcije subjektivne volje Read More »