Ordo Iuris

Sud u Portugalu proglasio „koronatest“ nepouzdanim

Drugostupanjski sud u Lisabonu potvrdio je prvostupanjsku odluku kojom je na temelju habeas corpus zahtjeva četvero njemačkih turista utvrđena povreda njihovih temeljnih ljudskih prava i sloboda.[1]

Naime, Regionalno zdravstveno tijelo u Azorima nametnulo im je karantenu nakon što je jednom od njih tokom posjeta Azorima potvrđena zaraza koronavirusom.[2] Prema izjavama pravosudnih vlasti, spomenuti turisti “sukcesivno su lišeni slobode u dvije hotelske jedinice na otoku São Miguel”, kamo su 1. kolovoza stigli iz Njemačke. Za vrijeme karantene nisu smjeli napuštati hotelsku sobu.

Prvostupanjski sud u Azorima utvrdio je da turistima koji su podnijeli zahtjev nikada nisu prenesene nikakve informacije ili obavijesti na njihovom materinjem jeziku, kao što je predviđeno Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Općom deklaracijom o bioetici i ljudskim pravima. Također, za sud se odluka o lišenju slobode koju je donijelo Regionalno zdravstveno tijelo temeljila samo na normativnim okružnicama koje su izdale Regionalna zdravstvena uprava i Generalna uprava za zdravstvo koje predstavljaju neobvezujuće administrativne smjernice.

Sud drugog stupnja je potvrdio da se radilo o “ilegalnom zadržavanju” i “nezakonitom pritvoru”, pritom naglasivši da zdravstvena tijela nemaju ustavnu i zakonsku moć ili legitimitet da bilo koga liše slobode, neovisno o tome zvalo se to karantena ili pritvor, jer takva odluka potpada pod isključivu nadležnost pravosudnih tijela.

Lisabonski sud doveo je u pitanje i pouzdanost PCR testova koji su korišteni za utvrđivanje prisutnosti virusa SARS-CoV-2. Sutkinje Margarida Ramos de Almeida i Ana Paramés na temelju proučenih znanstvenih članaka zaključile su s obzirom na trenutne znanstvene dokaze[3], da PCR test sam po sebi nije u stanju utvrditi, izvan razumne sumnje, da je neka osoba zaražena novim koronavirusom. Smatraju da PCR test nije dovoljan da bi se dobila valjana dijagnoza, odnosno da samo liječnik može dijagnosticirati ovu ili drugu bolest. Sud je nadodao da zakonskim ili podzakonskim propisima nitko ne može biti proglašen bolesnim ili opasnim po zdravlje i život drugih, niti takav zaključak može biti automatska, administrativna posljedica rezultata laboratorijskog ispitivanja.

Važno je naglasiti da ovo nije bio izolirani slučaj u Portugalu. Krajem srpnja, Ustavni sud proglasio je protuustavnim obvezno 14-dnevno zadržavanje koje je Regionalna vlada Azorskih otoka nametnula svima koji su stigli u tu regiju.

Pravni stručnjaci u Portugalu očekuju da će predmetne odluka imati značajne pravne implikacije u njihovoj zemlji.

Zaklada Ordo Iuris poziva sve pravnike dobre volje u Hrvatskoj da bdiju nad ustavnim pravima naših građana i po uzoru na Portugal, reagiraju na svaki, pa i najmanji, pokušaj totalitarističkog presezanja u prava i slobode čovjeka.

U Zagrebu, 20. studenog 2020.


[1] http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument

[2] https://www.theportugalnews.com/news/court-rules-in-favour-of-german-tourists-deprived-of-freedom-in-azores/55543

[3]https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext, https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603    

Sud-u-Portugalu-proglasio-„koronatest-nepouzdanim