Ordo Iuris

Prijedlozi amandmana na zakone u vezi udomljavanja i posvajanja djece

Zaklada za pravnu kulturu Ordo Iuris uputila je hrvatskoj Vladi prijedloge promjena zakona u vezi udomljavanja i posvajanja djece, u obliku amandmana na Obiteljski zakon i Zakon o udomiteljstvu:

Amandman na Obiteljski zakon:

U članku 185. pridodaje se stavak 2 i glasi: „Dijete ne mogu posvojiti osobe koje su sklopile životno partnerstvo, koje žive u neformalnom životnom partnerstvu ili koje namjeravaju zasnovati takve ili slične oblike životnih zajednica propisanih posebnim zakonom.“

Amandman na Zakon o udomiteljstvu:

Članak 9. st. 1. t. 3. mijenja se i glasi: „Udomiteljska obitelj je zajednica utemeljena na braku koju čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu“.