Ordo Iuris

Pripremno ročište povodom udružne antidiskriminacijske tužbe protiv Matije Babića

– priopćenje

U srijedu 7. listopada održano je pripremno ročište na Županijskom sudu u Zagrebu u postupku koji se vodi povodom udružne tužbe za zaštitu od diskriminacije, koju je protiv g. Matije Babića, najpoznatijeg javnosti kao osnivača Index.hr-a, podnijela Zaklada za pravnu kulturu Ordo Iuris, zastupana po odvjetničkom društvu Jagar & Grebenar.

Tužba je podnesena zbog Babićevih objava na Facebook profilu u travnju ove godine, u kojima je govorom mržnje i vulgarnim vrijeđanjem kršćanskih vjernika, katoličkih i pravoslavnih, te s aluzijama i na židovske vjernike i narod, prouzročio uznemirenje, povredu dostojanstva te neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje prema istima, ostvarivši time uvjete propisane u članku 3. Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Očito, nastojeći se izraziti protiv odluka kojima su u vrijeme prvog vala korona virusa, u travnju ove godine, bile dozvoljene neke vjerske manifestacije poput tradicionalne procesije na Veliki Petak na Hvaru, te uskrsne mise u pravoslavnim crkavama, Babić je na flagrantan način prekoračio zakonske granice slobode mišljenja i govora, pribjegavši govoru mržnje i vulgarnim uvredama prema vjernicima, njihovim obredima, simbolima i najviših vjerskim vrednotama.

Pravno sankcioniranje ovakvog postupka je tim nužnije jer težini i ozbiljnosti počinjene nezakonitosti doprinose činjenice da je tuženik medijska osoba sa značajnim utjecajem na javno mnijenje, da se radi o serijskim i ustrajnim, a ne eventualno afektivnim napadima, da su isti napadi impregnirani izrazitim stupnjem mržnje te da su usmjereni protiv vrijednosti koje su općeprihvaćene i visoko poštovane u hrvatskom društvu, a kao dio tradicionalnog i aktualno prevladavajućeg javnog morala ili kodeksa društveno prihvatljivog ponašanja i kao dio temelja našeg kulturnog i narodnog identiteta.

Zaključno, tužitelj je bio spreman na mirno rješenje spora pod uvjetom da se tuženik javno ispriča vjernicima, no tuženik je tu mogućnost odbio na prepotentan način uz mišljenje da se on nema kome ispričati.