Ordo Iuris

Udruženi pothvat ljevičara radi oduzimanja prava na mirno okupljanje

Njemačka Vlada prihvatila je 24. siječnja 2024. godine predloženi zakon kojim se ograničava molitva za spas života ispred bolnica i klinika za pobačaje. Lisa Paus, ministrica obitelji, starijih građana, djece i mladih, nada se da će njemački parlament ovog ljeta usvojiti prijedlog zakona.

Prema predloženom zakonu, trudnice se ne smije uznemiravati, zastrašivati ili im prilaziti protiv njihove volje te je zabranjeno distribuirati bilo kakve informacije o trudnoći i pobačaju koje su  neistinite (!?) ili imaju za cilj izazivanje snažne emocionalne uznemirenosti trudnica. Kršenje novog zakona smatrat će se kaznenim djelom.

Odvjetnik Tomislav Čunović, bivši predsjednik Ordo Iuris Hrvatska i sadašnji izvršni direktor za međunarodne poslove organizacije „40 dana za život“, smatra da je predloženi zakon aktivistička predstava za medije kojom se želi zastrašiti molitelje, tj. da se prijedlogom žele ograničiti ponašanja koja ionako nisu dopuštena prema trenutno važećim pozitivnim propisima u Njemačkoj, kao što je prisila ili blokiranje ulaza u bolnicu.

Čunović je istaknuo da bi eventualna zabrana molitvenih bdijenja predstavljala kršenje njemačkog Ustava jer bi ograničavala temeljne slobode poput slobode okupljanja, mišljenja i ispovijedanja vjere. Uvjeren je da bi takvu zabranu sud poništio.

Organizacija „40 dana za život“ je već uspješna vodila sudske sporove u kojima su bili suočeni s pokušajima lokalnih vlasti u Frankfurtu i Pfortzheimu da zabrane njihova molitvena bdijenja.

No, Njemačka nije izoliran slučaj.

U travnju 2022. socijalističko-komunistička vladajuća koalicija u Španjolskoj izmijenila je kazneni zakon na način da je uvela zatvorsku kaznu od tri mjeseca do jedne godine ili rad za opće dobro od 31 do 80 dan za osobe koje uznemiravaju, tj. uvredljivo, zastrašujuće ili prisilno djeluju na pacijentice ili osoblje klinika za pobačaj.

Vodstvo 40 dana za život Španjolska je u suradnji sa svojim odvjetnicima donijelo priručnik kako postupati u novonastalim okolnostima obzirom da ih za uznemiravanje može prijaviti bilo tko, a ne samo trudne žene. Savjetovali su molitelje da čim stignu na molitveno bdijenje uključe kameru na mobilnom telefonu i drže je uključenom tijekom cijelog vremena molitve kako bi imali dokaz da nikoga ne uznemiruju.

Val inicijative za oduzimanje prava i slobode na mirno okupljanje također se širi na Hrvatsku. Tako je Klub zastupnika Socijaldemokratske partije (SDP) u listopadu 2023. godine u Hrvatskom saboru iznio Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o javnom okupljanju, glede kojeg je Vlada Republike Hrvatske dala negativno očitovanje.

U Prijedlogu se zagovara ograničavanje mogućnosti prava na mirno okupljanje u krugu od najmanje 200 metara od svih zdravstvenih ustanova, uz obrazloženje da će se na taj način dodatno osnažiti pravo pacijenata na privatnost i neometan pristup korištenju “zdravstvenih usluga”.

Vlada RH je u svom odgovoru istaknula da već postoje propisana ograničenja (vidite li sličnost s njemačkim slučajem) po kojima u krugu bolnica ne smije biti javnih okupljanja koji bi ometali pristup vozilima hitne pomoći i remetili mir bolesnicima, odnosno da je zakonodavac, uvažavajući odredbe Ustava, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i praksu Europskog suda za ljudska prava, pravo na mirno okupljanje u odnosu na bolnice ograničio u mjeri koja je nužna i razmjerna zbog postojanja opravdanih interesa da se zaštiti mir bolesnicima i osigura pristup vozilima hitne pomoći te da ograničavanje navedenih prava u predloženom radijusu nije primjenjivo s obzirom na lokacije bolnica u Mreži javne zdravstvene službe.

 

Fotografija: https://www.facebook.com/40.dana.za.zivot.Hrvatska/