Hvala Vam što ste potpisali nacionalnu peticiju „Za Hrvatsku“.

Potičemo Vas da ovu peticiju podijelite sa svojim bližnjima kako bi je potpisalo što više ljudi!

Također, molimo Vas za moralnu i financijsku potporu.

Ovu Peticiju pokreće Zaklada za pravnu kulturu Ordo Iuris na poticaj mnogih podržavatelja i prijatelja. Obavještavamo Vas da ćemo Vaše osobne podatke obrađivati u svrhu promicanja ove Peticije, kao i naših statutarnih aktivnosti, a sve u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Davanje podataka je dobrovoljno. Imate pravo na pristup svojim podatcima i njihov ispravak. Ako ne želite da obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu provođenja statutarnih aktivnosti, molimo da nas o tome obavijestite pisanim putem na adresu: info@ordoiuris.hr

Zaklada za pravnu kulturu Ordo Iuris
Homerska 2, 10000 Zagreb
ordoiuris.hr
info@ordoiuris.hr
+385 99 8393 536


Copyright © 2024