Ordo Iuris

Peticija ZA HRVATSKU – oslobodimo našu domovinu od totalitarističkih simbola!

ZAGREB, 3. srpnja 2024. godine

Povodom osamnaest godina od donošenja Deklaracije Hrvatskog sabora o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945.-1990. (30. lipnja 2006.) te zbog sve učestalijih isticanja obilježja jugoslavenskog totalitarnog režima u Republici Hrvatskoj („Trnjanski krijesovi“, „Povorka ponosa“ u Zagrebu i Puli, zagrebački koncert na Dan antifašističke borbe, „Dan mladosti“ u Kumrovcu, …) Zaklada za pravnu kulturu Ordo Iuris odlučila je pokrenuti peticiju za zakonsku zabranu isticanja svih totalitarističkih obilježja.

Ordo Iuris je organizacija civilnog društva osnovana 2019. i upisana u Registar zaklada Republike Hrvatske, a svrha joj je proučavanje povijesnih i pravnih načela koja su temelj hrvatske, europske i kršćanske kulture i identiteta te njihovo promoviranje u javnom životu i pravnom sustavu.

Peticijom se konkretno traži od predsjednika Hrvatskog sabora da u proceduru uputi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kojim bi se u članak 5. Zakona, kao stavci 2. i 3., unijele sljedeće odredbe:

Tko prekršaj iz st. 1. ovog članka počini s ciljem rehabilitacije, promicanja ili veličanja totalitarnih komunističkih, fašističkih i nacističkih ideologija i režima te drugih ideologija i režima protivnih ustavnom uređenju Republike Hrvatske, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1400,00 do 6000,00 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Iznimno od odredbi iz stavaka 1. i 2., ne će se smatrati prekršajem radnje koje su počinjene u granicama i sa svrhom obilježavanja zakonitih postrojbi i uspomena iz Domovinskog rata, u granicama nužnih potreba obilježavanja državnih blagdana i spomendana i s tim povezanim izražavanjem pijeteta te opravdanog korištenja u znanstveno-obrazovne, kulturno-umjetničke, kolekcionarske, publicističke i informativne svrhe.

Naime, u Hrvatskoj postoji očiti nesrazmjer u tretiranju isticanja, s jedne strane fašističkih i nacističkih, a s druge strane komunističkih obilježja, stoga se ovom peticijom želi osvijestiti javnost, a osobito mlade osobe, da je antifašistički pokret u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata od samog početka bio pod utjecajem ideologije komunizma koja u svom ishodištu i primjeni ima isključivo zločinački značaj, ističući da je:

  • u svijetu od komunističkih strahovlada stradalo više od 100 milijuna ljudi, čija brojka i dalje raste (npr. u Narodnoj Republici Kini)
  • u Hrvatskoj i Sloveniji dosad otkriveno preko 1 000 masovnih grobnica žrtava partizansko-komunističkog terora (Tezno, Huda jama, Kočevski rog, Maceljska šuma, Jazovka i dr.) koje su uz cjelokupni Bleiburški križni put, najveća dosad otkrivena stratišta Hrvata
  • da je nakon Drugog svjetskog rata jugoslavenski komunistički režim putem svojih tajnih službi nastavio terorizirati i ubijati ljude zbog njihovih domoljubnih, vjerskih i slobodoljubivih stavova, što je potrajalo sve do raspada Jugoslavije i uspostave samostalne, suverene i demokratske Republike Hrvatske
  • Jugoslavenska narodna armija kao službeno državno vojno tijelo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije zajedno sa srpskim paravojnim formacijama izvršila 1990-ih agresiju na Hrvatsku, popraćenu brojnim ratnim zločinima, što je potvrđeno presudama domaćih i međunarodnih sudova

Svim ovim zločinima zajedničko je obilježje crvena zvijezda petokraka!

Potpiši peticiju

Ordo Iuris smatra važnim podsjetiti da je dana 25. siječnja 2006. Vijeće Europe Rezolucijom 1481 (2006) o potrebi međunarodne osude zločina totalitarnih komunističkih režima snažno osudilo zločine komunizma.

U navedenoj rezoluciji Vijeće Europe naglašava da su „totalitarni komunistički režimi koji su vladali u Srednjoj i Istočnoj Europi u prošlom stoljeću, a koji su još na vlasti u nekoliko zemalja svijeta, bili, bez iznimke, označeni masivnim povredama ljudskih prava“ i da „pad totalitarističkih komunističkih režima u Srednjoj i Istočnoj Europi nije bio u svim slučajevima popraćen međunarodnom istragom zločina koje su ti režimi počinili. Dapače, počinitelji tih zločina nisu izvedeni pred sud međunarodne zajednice, kao što je bio slučaj sa stravičnim zločinima koje je počinio Nacionalsocijalizam (nacizam)“ te „kao posljedica toga vrlo je niska svjesnost javnosti o zločinima počinjenima od strane totalitarnih komunističkih režima, a koja svjesnost je jedan od preduvjeta da se izbjegnu slični zločini u budućnosti.“

Hrvatski sabor je 30. lipnja 2006. godine donio Deklaraciju o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. – 1990. u kojoj se poziva na gore citiranu Rezoluciju te ističe da on sam treba postati ključna nacionalna institucija za osudu zločina jugoslavenskog i hrvatskog totalitarnog komunizma te da se sustavnim istraživanjem povijesti tih zločina trebaju baviti znanstvene i pravosudne institucije.

Europska unija, čija je Republika Hrvatska članica od 2013. godine, donijela je, također, dvije rezolucije kojima osuđuje totalitarističke ideologije i režime, uključujući komunizam. Rezolucijom Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu od 2. travnja 2009.naglašava se da je krajnji cilj otkrivanja i ocjenjivanja zločina počinjenih od strane komunističkih totalitarnih režima pomirenje, koje se može postići prihvaćanjem odgovornosti, traženjem oprosta i jačanjem moralne obnove, a Rezolucija o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe od 19. rujna 2019. godine „izražava zabrinutost zbog kontinuirane upotrebe simbola totalitarnih režima u javnom prostoru i u komercijalne svrhe te podsjeća na to da je nekoliko europskih zemalja zabranilo upotrebu i nacističkih i komunističkih simbola“ te „napominje da u javnim prostorima nekih država članica (parkovima, trgovima, ulicama itd.) i dalje postoje spomenici kojima se veličaju totalitarni režimi, što otvara put iskrivljivanju povijesnih činjenica o posljedicama Drugog svjetskog rata i propagiranju totalitarnog političkog sustava.“

Rezolucijom iz 2019. godine ističe se da su nacistički i komunistički režimi provodili masovna ubojstva, genocid, deportacije i doveli do nezapamćenih gubitaka života i slobode u 20. stoljeću u dotad neviđenim razmjerima u ljudskoj povijesti…“ te se apelira na države članice „da se suprotstave organizacijama koje šire govor mržnje i nasilje u javnim prostorima i na internetu; te da efektivno zabrane neofašističke i neonacističke skupine i svaku drugu zakladu ili udrugu koja veliča i glorificira nacizam i fašizam ili bilo koji drugi oblik totalitarizma, poštujući pritom domaći pravni poredak i nadležnost.“

Uzimajući u obzir sve navedeno, Ordo Iuris je raspisao peticiju te poziva sve građane Republike Hrvatske da je potpišu kako bi bila zadovoljena i uspostavljena pravda te onemogućeno isticanja bilo kakvih totalitarnih simbola.

Potpiši peticiju