Ordo Iuris

Obrat na Vrhovnom sudu: Ukinuta presuda u slučaju Tomaševićeva otkazivanja zastava Hoda za život

Foto: Narod.hr / Prirodu treba graditi: Tomislav Tomašević by tomislavmedak, CC BY 2.0.

 

Zagreb, 10. travnja 2024. godine

Ordo Iuris je u predmetnom slučaju pružao pravnu pomoć.

Dana 10. travnja 2024. godine udruga Vigilare zaprimila je Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske u pravnoj stvari u kojoj je zajedno s udrugom U ime obitelji tužila Grad Zagreb zbog uskraćivanja postavljanja zastava Hoda za život na gradske jarbole 2022. godine, a kojim rješenjem je na temelju žalbe navedenih tužitelja ukinuta krajnje problematična presuda sutkinje Županijskog suda u Zagrebu Sanje Joka Umićević i predmet vraćen na ponovno suđenje.

Podsjećamo, sutkinja Joka Umićević je odbila tužbeni zahtjev udruge Vigilare i udruge U ime obitelji kojom su tražili od Županijskog suda da utvrdi da je Grad Zagreb onemogućavanjem, odnosno uskratom suglasnosti, da se na javnim površinama Grada Zagreba istaknu prigodne zastave povodom javne manifestacije „Hod za život“ koja se održala dana 14.05.2022. godine diskriminirao tužitelje, kao i sve građane koje podržavaju manifestaciju „Hod za život“ i dijele uvjerenja koja se navedenom manifestacijom promiču.

Naime Tomašević i njegovi suradnici su naknadnom uskratom suglasnosti već ranije odobrenog postavljanja zastava u svezi manifestacije „Hod za život“ za 2022. godinu grubo diskriminirali građane grada Zagreba koji podržavaju život, obitelj i domovinu, dok su u istom razdoblju i u istoj situaciji dali naknadnu suglasnost za postavljanje zastava udruzi Zagreb pride povodom njihove homoseksualne manifestacije „Povorka ponosa”.

Vigilare i U ime obitelji također su tražili da se Gradu Zagrebu zabrani da ubuduće poduzima iste ili slične diskriminatorne i da se presuda objavi u dnevnim novinama Jutarnji list i Večernji list.

Sutkinja Joka Umićević je odlučila da se ne radi o diskriminaciji unatoč velikom broju dokaza koji su ukazivali na suprotno, a takvu svoju odluku obrazložila je vrlo nejasno i nedorečeno, na što su Vigilare i U ime u obitelji jasno ukazali u svojoj žalbi, a koje je žalbene razloge Vrhovni sud u konačnici prihvatio ukinuvši presudu.

Dakle, predmet se sada vraća na početak stoga će sutkinja Joka Umićević morati profesionalnije i podrobnije ući u materiju slučaja koji je školski primjer diskriminacije i donijeti zakonitu i pravilnu presudu.

Rješenje