Ordo Iuris

O prijedlogu za osnivanje istražnog povjerenstva Hrvatskog sabora

Dvadeset i dvoje zastupnika Hrvatskog sabora podnijelo je 21. 02. 2020. g. prijedlog za osnivanjem istražnog povjerenstva koje bi imalo zadaću utvrditi činjenice u vezi s navodnim financiranjem, radom i utjecajem organizacija i udruga koje pružaju savjetovanja trudnicama u vezi s pobačajem. U obrazloženju prijedloga se navodi da su se u hrvatskim i stranim medijima pojavile naznake o tome da se po Europi šire tzv. krizni centri za trudnice, koji su dio globalnog koordiniranog projekta usmjerenog na dezinformiranje žena o njihovim reproduktivnim pravima i zdravlju, čime se iste odvraća od pobačaja i uskraćuje im se pristup zdravstvenim uslugama na koje imaju zakonsko pravo. U prijedlogu se dalje navodi da imaju dokaze o tome kako neke od takvih, navodno pseudomedicinskih ustanova u RH, primaju potpore od stranih organizacija i vlada, ponajviše iz SAD-a, što je dio politike te zemlje usmjerene na uskraćivanje prava na pobačaje u Europi i svijetu, a što podnositelji prijedloga smatraju opasnošću za ženska reproduktivna prava i zdravlje odnosno za slobodan pristup pobačaju. Upozorili su i da takve organizacije i udruge pružaju savjete o reproduktivnom zdravlju izvan zakonskih okvira i mogućnosti nadzora, da su izuzete iz regulatornog, licenciranog i vjerodostojnog nadzora koji je obvezan za ustanove koje pružaju zdravstveno savjetovanje, da govore netočno o posljedicama pobačaja i time provode nadriliječništvo. Istražno povjerenstvo bi sukladno podnesenom prijedlogu trebalo, pored ostaloga, istražiti i utjecaj i povezanost međunarodnih udruga i mreža s udrugama koje pružaju tzv. krizno savjetovanje trudnicama na području RH.

Ordo Iuris vidi navedenu inicijativu kao dio kontinuirane kampanje dijela političkih snaga koje nastoje izboriti sve veće i nove prostore pravne slobode za izvršavanje pobačaja kao instrumenta regulacije odnosno ograničavanja ljudske reprodukcije, a pod izlikom reproduktivnih i zdravstvenih prava žena te uz zanemarivanje svih moralnih, zdravstvenih, populacijskih i humanističkih implikacija ovog pitanja, na koje pored ostaloga upozoravaju i organizacije i udruge koje se ovom inicijativom žele istraživati i time problematizirati.

Ne ulazeći u polemiku s podnositeljima prijedloga oko merituma stvari, Ordo Iuris smatra da pitanja za koja se predlaže osnivanje istražnog povjerenstva, ne predstavljaju javni interes, a osobito ne u mjeri koja bi bila razmjerna potrebama i prioritetima u hrvatskom društvu.

Po našoj ocjeni radi se o jeftinom pokušaju instrumentalizacije instituta saborskog istražnog povjerenstva u svrhu promicanja vlastite političke agende, a naročito stavljanjem u a priori negativan tj. istražni kontekst društvenih aktivnosti i stajališta kojima se promiče pravo na zaštitu života od začeća i koja s osloncem na znanstvene spoznaje i na pouzdana iskustva, upozoravaju između ostaloga i na štete koje iz pobačaja proizlaze za žene koje mu se olako i bez dovoljno osvješćenosti podvrgavaju.

Sukladno navedenome, očekujemo da će podneseni prijedlog biti odbijen i da će tako postojeća saborska većina spriječiti ovaj pokušaj održavanja svojevrsnog ideološkog performansa od strane jedne političke skupine, koja bez opravdane javne svrhe i u korist promidžbe vlastitih političko-ideoloških stajališta prijeti uzurpirati i zloupotrijebiti dragocjeno vrijeme i kapacitete Hrvatskog sabora.

24.02.2020.