Ordo Iuris

IZVJEŠĆE – „Zašto nam je potreban suverenitet?”

Uvodno

Putem predloženih amandmana na Ugovore Europske unije, neizabrana Europska komisija ima za cilj izgraditi superdržavu koja će biti visoko centralizirana u ekonomskom, vojnom, političkom i društvenom području. Ako ovaj plan uspije, stvorit će se snažan centar moći sa središtem u Njemačkoj. Potonja će moći nametnuti važne politike protiv volje većine država članica, zanemarujući njihove sigurnosne i ekonomske interese, kao i njihov društveni, pravni, nacionalni i kulturni identitet.

Također će se omogućiti uvođenje daljnjih izmjena Ugovora putem većinskog glasovanja umjesto sadašnjeg pravila jednoglasnosti. Time će se omogućiti daljnje ograničavanje suvereniteta država članica protiv njihove volje, ostvarujući viziju talijanskog komunista, Altiera Spinellija, kako je 1940-ih zacrtano u njegovom Ventotenskom manifestu (na što se otvoreno poziva u preambuli nacrta izmjena i dopuna Ugovore EU).

Dosadašnji razvoj događaja

Dana 18. prosinca 2023. godine Europski parlament usvojio je 267 značajnih izmjena i dopuna Ugovora EU kojima se osigurava preuzimanje nadležnosti od strane Bruxellesa u deset ključnih područja politike: (1) klima, (2) zdravlje, (3) prekogranična infrastruktura, (4) zaštita granica (uključujući imigraciju), (5) vanjska politika, (6) sigurnosna i obrambena politika, (7) industrijska i gospodarska politika, (8) obrazovanje, (9) monetarna politika i (10) obiteljsko pravo. Pogledajte rezoluciju u nastavku:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0427_EN.html#title1

U prosincu je sve te izmjene prihvatilo Vijeće Europske unije.

Očekuje se da će proces usvajanja trajati oko dvije godine. Biti će najprije potrebno proći odobrenje Europskog vijeća (šefovi država i vlada), Konvencije (predstavnici nacionalnih parlamenata, Europske komisije te čelnici država i vlada), a zatim ratificiranje od svih država članica EU.

Nesumnjivo je da će se upotrijebiti sva raspoloživa sredstva pritiska kako bi se utjecalo na kolebljive vlade.

U priloženom izvješću su sažete neke od najproblematičnijih odredbi.

[pdf-embedder url=”https://ordoiuris.hr/wp-content/uploads/2024/03/IZVJESCE-Zasto-nam-je-potreban-suverenitet.pdf” title=”IZVJEŠĆE Zašto nam je potreban suverenitet”]