Ordo Iuris

HDZ preko Središnjeg državnog ureda sudjeluje u LGBT indoktrinaciji djece

Kako je moguće provesti pronatalitetnu politiku u Hrvatskoj kada se kroz izdašna novčana sredstva potiče indoktrinacija djece vrlo štetnom LGBT ideologijom?

Dana 2. prosinca 2023. godine održana je u Rijeci jednodnevna edukacija pod nazivom „LGBTI mladi u školskom okruženju“ namijenjena nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola s područja cijele Hrvatske.

Navedenu edukaciju organizirala je Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“.

Kako su sami organizatori isticali, cilj edukacije bio je pružiti obrazovnim djelatnicima „relevantno“ znanje u svrhu boljeg razumijevanja potreba i iskustva mladih koji imaju poblema s homoseksualnim sklonostima te djelotvornijeg suzbijanja navodne diskriminacije i nasilja nad istima.

Tijekom tzv. edukacije polaznike se nastojalo upoznati s već dobro poznatim jezičnim konstrukcijama poput „LGBT terminologija“ i „LGBT fobije“ te neznanstvenim transrodnim teorijama i drugim „relevantnim“ temama.

Zanimljivo, ukupna vrijednost projekta iznosila je 9 954,21 eura, a što je bilo osigurano kroz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Središnji državni ured za demografiju i mlade tijelo je državne uprave koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose između ostalog na praćenja i analizu demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj, predlaganje mjera usmjerenih na porast nataliteta, mjera podrške roditeljstvu te obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva.

Stoga se postavlja ključno pitanje – kako je moguće ostvariti navedene ciljeve kada se kroz izdašna novčana sredstva koja LGBT udruženjima pruža spomenuti Središnji ured potiče indoktrinacija djece vrlo štetnom LGBT ideologijom koja je nespojiva i krajnje suprotna bilo kakvoj pronatalitetnoj politici.

Ordo Iuris će nastaviti pratiti rad ovog i svih drugih državnih tijela te poduzeti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi ona zaista postupala onako kako je propisano aktima kojima se uređuju njihovo ustrojstvo i djelokrug.