Ordo Iuris

ANTIDEMOKRATSKE NAMJERE VOJKA OBERSNELA

 Zaklada za pravnu kulturu Ordo Iuris želi upozoriti na antidemokratske namjere riječkog gradonačelnika i SDP-ovca Vojka Obersnela, koje je obznanio referirajući se na intervju gospođe Barbare Brezec Benigar, organizatorice Hoda za život u Rijeci. 

Gospođa Brezec Benigar je u subotu 27.6.2020. izjavila za N1 da su silovane žene koje žele pobaciti za nju ubojice, jer na zločin silovanja odgovaraju drugim zločinom i na taj način se stavljaju u poziciju ubojice. Gradonačelnik Obersnel je kao osoba na najvišoj funkciji u Gradu Rijeci iznio vrlo zabrinjavajuće misli, u kojima je sudionike Hoda za život u Rijeci eksplicitno, a sve one koje podupiru Hod na nacionalnoj razini implicitno, nazvao bolesnicima i budalama. Također je, u maniri totalitarnih vlastodržaca najavio moguću zabranu Hoda za život u Rijeci. Navedeno je dijametralno suprotno gradonačelnikovim izjavama da je Rijeka otvorena slobodnomisleća sredina i da kao takva ne zabranjuje. No opasne intencije gradonačelnika Obersnela nisu novost, jer je dotični već poznat po opstrukciji demokratskih procesa(1). 

Ordo Iuris ovim putem naglašava da Ustav RH i međunarodne konvencije jamče građanima slobodu mišljenja te svakom priznaju pravo na javno okupljanje. Izjava gospođe Benigar predstavlja izražaj slobode govora i demokratsko društvo mora moći podnijeti neugodne istine, jer svaki namjerni pobačaj jest prekid života nerođenog djeteta. Svrha Hoda za život kao miroljubivog skupa je aklamacija prava svakog čovjeka na život, bez obzira na način kako je začet. 

Obzirom da Obersnelove izjave predstavljaju prijetnju za pravni poredak RH, Ordo Iuris će pratiti razvoj situacije u Rijeci i po potrebi pravno intervenirati. 

  1. https://www.vecernji.hr/vijesti/referendumske-inicijative-na-udaru-gradonacelnika-1244966