Ordo Iuris

15.2.2020. Pred Ustavnim sudom u Zagrebu: Odvjetnik Krešimir Grebenar za Ordo Iuris

Odvjetnik Krešimir Grebenar istaknuo je da posljednju Odluku i Rješenje Ustavnog suda o udomiteljstvu smatra udarom na ustavni poredak, čime je stvoreno pravno čudovište kakvo još nije zabilježeno u hrvatskoj ni europskoj ustavnopravnoj praksi. Tom istovremeno nezakonitom i protuustavnom odlukom, prekoračio je svoje ustavnopravne ovlasti, narušio trodiobu državne vlasti ignorirajući volju zakonodavca, preuzeo ulogu Hrvatskog sabora i Vrhovnog suda, bez javne rasprave nametnuo svjetonazorska stajališta protivna velikoj većini hrvatskog naroda i sve to pokušao opravdati europskom sudskom praksom koja je potpuno neprimjenjiva u konkretnom slučaju.

U prvi plan, umjesto djece, kao predmet zaštite od diskriminacije, neosnovano su stavljeni davatelji socijalne skrbi. Udomiteljstvo je ‘lijek’ za dijete bez obitelji, a ne za udomitelje bez djece.

Nadalje, proturječnost između izreke odluke i njezina obrazloženja klasični je primjer apsolutne procesne ništetnosti i to na svim sudskim razinama i svim procesno pravnim granama pravosuđa.